Skip to main content

Visi

Untuk menjadi pusat perubatan bersepadu berprestasi tinggi, berdaya saing dan mampan di Koridor Utara Malaysia

Misi

• Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang holistik dan cemerlang dalam kepakaran perubatan dan pergigian yang dikenal pasti
• Menyediakan latihan dan menjalankan penyelidikan klinikal yang mahir dan berteknologi tinggi