Skip to main content

Unit Pentadbiran Klinikal

Unit Pentadbiran PPUSMB diketuai oleh Penolong Pendaftar Kanan dan dibantu oleh dua (3) orang Pembantu Perkeranian Operasi N22 dan dua orang (2) orang Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi N19.  Staf di Unit Pentadbiran PPUSMB bertugas secara ‘multitasking, mengikut penggiliran di tiga unit utama iaitu Unit Pentadbiran PPUSMB, Kaunter Pendaftaran Setempat dan Unit Rekod Perubatan.

Unit ini bertanggungjawab atas tugas-tugas pentadbiran am klinikal untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah terbaik dan memenuhi kehendak pelanggan dalaman dan luaran mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Universiti Sains Malaysia.

Diantara fungsi, tugas dan tanggungjawab Unit Pentadbiran PPUSMB ialah

  • Perkhidmatan Kewangan (Memproses Permohonan Pembelian)
  • Pengurusan Sumber Manusia (Cuti, Latihan)
  • Pengurusan Aset Klinikal
  • Pengurusan Pelawat dan Acara
  • Pengurusan Mesyuarat di bawah tanggungjawab klinikal